web analytics

Hurma Ve İncir

Hurma Ve İncir

Hurma Ve İncir

Hurma

Peygamber Efendimiz (S.A.V) if­tara hurma ile başlardı. Hurmayı “hoş şey” diye adlandırır ve meyvelerin içinde en çok hurmayi severdi. (Ramuz El-Ehadis ve Şir’atü’l-İslâm). Yine hur­ma hakkında:

“Kim sabahleyin en iyi hurmadan yedi tane yerse, o gün ona ne sihir ve ne de zehir katiyen tesir etmez buyur­muştur (Şir’atü’l-İslâm).

Hurma, sıcak bölgelerde yetişir. Meyvelerin çoğunun suya ihtiyaç gör­mesine rağmen, hurmanın olgunlaşa­bilmesi ise az veya çok hiç yağmur yağmamasına ve uzun sıcak mevsime bağlıdır.

Hurmada Bl, B2, A ve aynı za­manda yeteri miktarda C vitamini var­dır. 100 gram hurmada 2.5 gram prote­in yanında sodyum, potasyum, kalsi­yum, magnezyum, demir, kükürt, fos­for ve klor gibi insan vücuduna çok ya­rayan maddeler de bulunur.

İncir

İncir

İncir

İncir, aynı adı taşıyan yumuşak odunlu 8-10 metre boyundaki ağacın meyvesidir. Sıcak bölgelerde yetişir. Güneşe açık yerleri sever. Taze veya kuru olarak tüketilir.

100 gram incirde; 18 gram su, 4-3 gram bursa escort kadikoy escort protein, 1 gram yağ, 62 gram şe­ker, 780 mgr potasyum, 160 mgr kalsi­yum, 80 mgr magnezyum, 70 mgr fos­for, 5 mgr demir vardır. Ayrıca yeterli miktarlarda A, BI, B2, PP, C vitamin­le ri, kökürt, mangan ve bakır da bulu­nur. Bu maddeler dolayısıyla besleyici, mülayemet verici, gayet şifalı bir mey­vedir. Kurusu da pek faydalıdır.

İncir, Kur’an-ı Kerim’de ismi zikre­dilen mübarek gıdalardandır. Cenab-ı Hak, incirin adıyla anılan Tin Sure si’nde “Andolsun İncir ve zeytine” şek­linde buyurarak, nimetler içinde bu İki gıdadan bahseder. Bunun hikmetlerin­den biri, bu iki meyvenin çok mübarek ve faydalı olması, yanında yaradılışla­rından da medar-ı dikkat ve nimet çok şeylerin bulunmasıdır.

Peygamber Efendimiz de (S.A.V) incirin cennet meyvelerinden olduğu­nu bildirerek şu mübarek sözleriyle medhetmiştir:

“Eğer cennetten gelen bir meyve olduğunu söylese idim, bunun incir ol­duğunu söylerdim. Çünkü cennet mey­velerinin çekirdeği olmaz.” 

İncir’de bol miktarda şeker bulun­duğunu kaydetmiştik. Bu, tabiî şeker olup sindirimi kolaydır ve rafine (be­yaz) şekere benzemez. Yenildiğinde hemen kana karışır. Düşünce bulanık­laşmasına, unutkanlığa, isteksizlik ve halsizliğe çok iyi gelir.

Çocuklara canlılık verici, şekerce zengin besinler yedirmek istersek, in­cir başta olmak üzere çeşitli meyvele­rin (dut, üzüm, kayısı) kurusunu dü­şünmeliyiz, beyaz şekeri ihtiva eden çukulata, tatlı, şekerleme gibi yiyecek­ler faydalarının, yanısıra birçok zarara da sebebiyet verirler.

Son yıllarda Japonya’da yapılan de­neyler, incirin kanser oluşumunu önle­yici birtakım maddeler ihtiva ettiğini göstermiştir.

Devamlı peklikten şikâyet edenler için, bol İncirli diyetin çok faydalı ol­duğu bilinmektedir. İncir’in sindirimi­nin kolay olması bir yana, diğer yiye­ceklerin de sindirimini kolaylaştırmak­ta, bağırsakları yumuşatmaktadır. Sa­dece incirin tanesi değil kurusu, reçeli ve kompostosu da peklik gidericidir.

İncirin 100 gramı 88 kalori verir. Kuru olanı ise birkaç kat daha fazla enerji sağlar. Bu özelliğiyle besleyici­dir. Tam bir enerji deposudur. Canlılık ve zindelik verir. Daha önce söylediği­miz gibi, rafine şeker ile yapılan tatlı gıdalara oranla pek çok üstünlüğü var.Ayrıca onlar gibi dişlere zarar da vermez     .

İncir, içindeki glikoz sebebiyle zih­ni çalıştırır. Bol miktarda vitamin de ihtiva ettiğinden sinirleri teskin eder,yorgunluğu gideririr. Unutkanlığa iyi gelir

Sıcak yaz günleri nefis tadıyla ha­raretimizi bastıran, hoş bir lezzet bıra­kan incirin pek çok faydası mevcuttur. Sindirimin kolaylığı, vücut için yararlı ve gerekli maddeleri dengeli bir şekil­de ihtiva edişi ile bol bol yiyebileceği­miz ve çocuklarımıza da yedirmemiz gereken güzel bir nimettir.

Bu Yazıyı Begenin
Sosyal Ağlarda Paylaşın

Etiketler: , ,

Yorum Yaz

Devamını oku:
Çocukları Sıcak Havalardan Koruma Yöntemleri

Konumuz dahilinde sizlere...

Cilt Kırışıklıklarından Kurtulmak İçin Faydalı Yöntemler

Bugün kırışıklıklar ve...

Aslan Pençesinin Faydaları Yararları Zararları

Özellikle kadınların kullanması...

Siğillerden Doğal Yollarla Nasıl Kurtulursunuz?

Siğiller virüslerin yol...

Kapat