Diabet (Şeker Hastalığı) Tedavisi

Diabet (Şeker Hastalığı) Tedavisi

Diabet (Şeker Hastalığı) Tedavisi

Diabet (Şeker Hastalığı) Tedavisi:

Diabet soya çekimle ilgili midir?

Evet.

Soya çekimle ilgili olduğuna göre dia­bet olma şansım ne kadardır?

Bu durum diabetin hem ana, hem de baba tarafınızda olup olmadığına bağlıdır. Sadece ana (ya da baba), ya da anıca, teyze, hala, dayı gibi ailede bir tek kişi dia- betliyse hastalığa tutulma şansınız çok azdır. Hastalık ailenizin her iki tarafında da varsa, hastalanma şansınız oldukça çoktur. Ana ya da babadaıyşadece biri diabet- liyse, her dört çocuktan birinin diabetli olması bekle­nebilir. Hastalık, hem ana ve hem babada varsa çocuk­larının çoğunda bu hastalık görülebilir.

Şeker hastasının evlenmesi doğru mu­dur?

Evet. Fakat çocuk sahibi olmadan önce bir doktora da­nışması gerekir.

Şeker hastasının çocuk sahibi olması doğru mudur?

Evet. Bununla birlikte hamilelik döneminin güç olabi­leceği ve ölü çocuk doğurmanın mümkün olacağı önce­den bilinmesi gerekir.

DİABET

DİABET

Şeker hastalığı nasıl teşhis edilir?

“glikoz’a tolerans testi” diye tanımlanan özel bir testten yararlanarak kan tahlili sonucu şeker hastalığı be­lirlenir. Kanda bulunan şeker miktarının fazlalığı her zaman şeker hastalığının varlığına işaret etmez. Çünkü karbonhidrat değeri fazla ve çok olarak alınmış besin­lerden hemen sonra uygulanacak testlerde şeker hastası olmayanların bin. Şekeri fazla gözükmektedir. Yine aynı şekilde, idrardaki şeker oranının yüksekliği bazan şeker hastalığına işaret sayılmakla birlikte, yine bu du­rum da kesin bîr kural değildir.

Hastalıklar arasında diabetin oranı ne­dir?

Nüfusun aşağı yukarı yüzde ikisi şeker hastası olarak belirlenmiştir.

Enfeksiyon şeker hastalığına sebep olur mu?

Hayır. Fakat varkğı farkedilmeyen şeker hastalığını hızlandırır. Şeker hastası olduklarının farkında olma­yan birçok kişide enfeksiyon sırasında ya da enfeksi­yondan hemen sonra hastalık belirtileri görülür.

Fazla yenen şekerli ve karbonhidratlı besinler diabet’e yol açar mı?

Hayır. Fakat fazla alman şeker ve karbonhidratlar son­radan şiddetlenebilecek ve kesiflikle ortaya çıkabile­cek bilinmeyen, gizli diabete yol açabilir.

Şeker hastalığının belirtileri neler­dir?

Hafif vakalarda belirti yoktur.Aşırı susama duygusu .Aşırı idrara çıkma.Aşırı iştah.Kilo verme.Derideki kaşınmalar.Şiddetli vakalarda komaya girme.

Şeker hastalığı kesin olarak nasıl teş­his edilir?

  1. Kanda yüksek oranda şeker bulunmasıyla,
  2. İdrarda şeker bulunmasıyla,
  3. Glikoz toleransı testi uygulanmasında, bu teste özgü bir kıvrım bulunmasıyla teşhis edilir.

İdrardaki şeker her zaman şeker hastalığına mı işaret eder?

Hayır. İdrar şekerini positif olarak belirleyen bazı ola­ğandışı durumlar da vardır.

Şeker hastalığı nasıl önlenebilir?

Soya çekimle ilgili bir hastalık olduğundan önlenemez. Bununla birlikte, baziı durumlarda karbonhidrat değeri düşük olan dengeli bir beslenmeyle te normal kiloyu koruyarak hastalığın belirtilerini önleme imkânı vardır.

Şeker hastasının şişman olması sakınca­lı mıdır?

Evet.

Şeker hastası olmama rağmen içki içebilirmiyim?

Normal kişiler dahi içmemelidir.

Bir şeker hastası insülin iğnesi yapma­dan önce her gün idrarını ölçmeli mi­dir?

Evet..”insülin şok ‘unun belirtileri nelerdir? Titreme, göz önünde beliren karartılar, terleme, halsiz­lik, baş dönmesi, düşüncelerini toparlayaüıamak, mide­de boşluk duygusu, yeme arzusu, baygınlık, kasların spazmı şok belirtileridir.

Şokun (krizin) yaklaştığını hissedersem ne yapabilirim?

Bir bardak şekerli meyva suyu için, bir parça şekerle­me ya da şeker yiyin ve bir yere uzanın.

Şeker hastası, kanında asit olmadığın­dan emin olması için diabet testi uygula­ması gerekir mi?

Evet.

Asidoz durumu basit bir idrar testiyle anlaşılır. Şeker hastasının hamile kalması sakın­casız mıdır?

Şeker hastası iyi bir kontrol altındaysa hamile kalması sakıncasızdır. Fakat önce iç hastalıkları uzmanından izin alınmalıdır.

Seker hastalarının hamileliğinde bazı güçlükler ortaya çıkabilir mi?

Böyle kesin bir kural yoktur. Fakat hamile şeker has­taları arasında hamileliklerinde bazı güçlüklerle karşı­laşanların sayısı artmaktadır.

Şeker hastaları enfeksiyonlara karşı daha çok tutulma eğiliminde midir?

Hastalık iyi ve sürekli kontrol altında dt ilse tutulur, iyi kontrol altındaysa tutulmazlar.

Şeker hastalarının enfeksiyonları ön­lemek için ne gibi özel dikkat göstermeleri gerekir?

Çıplak ayakla dolaşmamalıdırlar.Ayak tırnaklarının köşelerini derin kesmemelidirler.Herhangi bir hastalık, ya da enfeksiyon başlar başla­maz hemen doktora başvurmalıdırlar.

Seker hastaları arasında kimler daha çok enfeksiyonlara yakalanma eğili­mindedir ve bu enfeksiyonlar genellik­le vücudun neresinde belirir?

Yaşlı şeker hastaları enfeksiyonlara karşı daha duyarlı- dır. Ayak tırnaklarına ve bacaklarına özel dikkat gös­termelidirler, çünkü bacaklardaki kaa dolaşımı eskiye oranla kötülemiş tir.

Şeker hastaları, bu hastalığı olmayan­lar kadar uzun yaşayabilir mi?

Aslında şeker hastaları da sağlıklı kişiler kadar  yaşayabilirler.bunun sebebi, şeker hastalarının sürekli olarak kendine bakmasıdır.

Seker hastalarının yememeleri gereken besinler nelerdir?

Doktorun tavsiye ettiği gıda rejimine uygun olan herşeyi yiyebilirler. İnsülin ya da ağızdan ilâç alan şeker has­talarına doktorları tarafından sık sık çeşitli yiyecekler tavsiye edilmektedir.

Şeker hastalarının ameliyat olmaları sakıncasız mıdır? .

Evet. Fakat hastanın durumu bir uzman doktor tarafın­dan ameliyat öncesi ve sonrası kontrol altına alınmalı­dır. . .

Şeker hastaları ağır beden hareketleri yapabilirlermi?

Evet. Yalnız bu çeşit hareketlerde vücuttaki fazla şe­keri yakar. Bu sebeple alman insülinin ya da öteki ilâç­ların dozunu değiştirmek gerekir.

Şeker hastalığının kendiliğinden iyileş­me imkânı var mıdır?

Şeker hastalığı geçmez.fakat hastalığı kontrol altına almak başarılırsa, belirtileri ortadan kalkabilir.

Şeker hastasının kendi kendine yaptığı insülin iğneleri ağrı vericimidir?

Çok hafif olarak ağrı verir. Şeker hastalarının çoğunun bu acıya kolaylıkla alıştıkları görülmektedir.

Şeker hastası çocuklar insülin yerine ağızdan alınan ilâçlarla da başarıyla tedavi edilebilirler mi?

Genellikle edilemezler.

ŞEKER HASTALIĞI

ŞEKER HASTALIĞI

Doktorunuza soracağınız sorular

Ne çeşit bir gıda rejimi uygulamam gerekir?

Gıda rejimimi bozarsam insiilini nasıl ayarlamam gerekir?

Gıda rejimimi bozarsam ağızdan aldığım ilâçları, nasıl ayarlamam gerekir?

Birkaç kadeh içki içtiğim zaman kendimi nasıl ayarla­yabilirim?

Kendime insülin iğnesi yapmayı öğrenmem ne kadar sürmelidir?

Hayâtımın sonuna kadar insülin yapmam gerekir mi?

Niçin ağızdan alman ilâçlarla tedavi edilemiyörum?

İnsülin iğnelerinden kurtulup ağızdan alınan “antidi- diabet” ilâçlarına başlayabileceğim günler olacak mı?

Çocuğuma kaç yaşında kendine insülin iğnesi yapması öğretilebilir?

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Etiketler:

Yorum Yaz