Kategori: HASTALIKLAR

Skleroderma (Sistemik Skleroz) Skleroderma, deri ve vücudun diğer organlarını etkileyen sistemik otoimmün bir hastalıktır. Diğer otoimmün hastalıklarda olduğu gibi, skleroderma da vücudun bağışıklık sisteminin anormal hareketi (sapkınlığı-kendi dokusuna karşı saldırması) sonucunda gelişen otoimmün romatizmal hastalıklardan biridir. Sklerodermada ana bulgu, cildin kalınlaşması ve gerginliğidir. Yalnızca ciltte değil, akciğerler, böbrekler, kalp, bağırsak sistemi gibi vücudun birçok bölgesinde, inflamasyon ve skarlaşmaya neden olur. Sklerodermanın...
Pineal bez; beynin derininde arka kısmına yakın yaklaşık 5-8 mm x 3-5 mm boyutlarında minicik bir hormonal bezdir. Böbreklerden sonra vücutta kan akımından en zengin ikinci organımızdır. Ovalimsi bir şekli olan pineal bez bir sapla beynin 3. ventrikülüne (beyin boşluğu) bağlıdır. Normalde bir insanda pineal bez 7 yaşına kadar büyür. Beyinle beyincik arasında yer alan pineal bezden kaynaklanan kistler Pineal...
AŞIRI COŞKU veya ÜMİTSİZLİK: BİPOLAR BOZUKLUK? Bazen kendini yorgunluk, enerji azalması bazen de kendini aşırı coşku ve şiddetli uykusuzluğa rağmen artmış enerji şeklinde gösterebilen bipolar bozukluk ile ilgili olarak Psikiyatri uzmanı Uzm. Dr. Sevilay Özcan’ın konu ile ilgili sorularıma cevapları; Bipolar Bozukluk nedir? Bipolar bozukluk karmaşık bir genetik rahatsızlıktır. Bununla ilişkili ruh hali değişimleri depresyondan aşırı coşkuya kadar değişir. Ruh hali değişiklikleri çok...
Bel ağrısı olanlarda sıklıkla karıştırılan ve ayırıcı tanıda önemli yeri olan Ankilozan spondilit (AS); omurganın iltihabi hastalığı sonucu omurga hareketlerinin azalması ya da yok olması ile seyreden ağrılı ve çoğunlukla ilerleyici olan bir romatizmal hastalıktır. En sık omurganın son kısmı ile leğen kemiği arasındaki eklem (sakroiliak eklem) ile omurları etkilemekle birlikte omurga dışı eklemleri de (kalça, diz, ayak bileği,...
Gerçeklik algısını bozduğu ve sanrılı algılamalara neden olduğu için kişinin hastalık dönemlerinde kendisi ve çevresi için risk teşkil ettiği bilinen, hezeyan ve halüsinasyonlarla kendini gösterebilen şizofreni ile ilgili olarak Psikiyatri uzmanı Uzm. Dr. Sevilay Özcan’ın sorularıma cevapları; Şizofreni nedir? Kişinin düşünce duygu ve davranışlarında bozulmaya neden olan gerçeklik algısının bozulduğu ağır psikiyatrik bir hastalıktır. En belirgin belirtiler hezeyanlar olarak tanımladığımız gerçeklikle...
Hiponatremi, serum sodyum yoğunluğunun 135 mEq/L’den düşük olmasıdır. Günlük klinik uygulamada en sık karşılaşılan elektrolit bozukluğu olup yatan hastalarda %15-30 oranında görülür. Hiponatremik olguların %50’den fazlası yatan hastadır. Hiponatreminin etiyolojik nedenlerinin çoğu öykü, fizik muayene ve temel laboratuvar testleri ile saptanabilir. Sıklıkla hafif ve nispeten asemptomatik klinik gidiş gösterir. Akut ve şiddetli hiponatremi önemli ölüm ve sakatlık nedenidir. Hastalar, hiponatreminin sebeplerine...
Yaşam kalitesini ciddi derecede bozan fibromiyalji; tükenmişlik sendromu, kronik ağrı sendromu veya kronik yorgunluk sendromu olarak tanımlanabildiği gibi aynı zamanda başta yaygın ve inatçı kas ağrıları olmak üzere, sabahları  vücutta tutukluk, yorgunluk gibi yakınmalarla seyreden yumuşak bir doku romatizması olarak da tanımlanıyor. Fibromiyalji ayrı bir hastalık oluşumu olmayıp yaygın kas ağrıları, baş ağrısı, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, uyku düzensizlikleri ve bazen...
Boyun bölgesinde omuriliğin içinden geçtiği kanalın etrafındaki kemik yapı, yumuşak doku, disk ve onun arkasındaki ligamanın kalınlaşmasıyla kanalın çapını daraltıp omuriliğe bası yapması servikal spinal stenoz olarak adlandırılır. Yaş, travma, ligamanların kalınlaşması, fasetlerin artrotik değişiklikleri ve spondilotik çıkıntıların gelişmesi gibi yapısal değişiklikler nöral elemanları komprese edecek kritik düzeyin altına inmedikçe (belirgin daralmadıkça) stenoz asemptomatik kalabilir. Servikal spinal stenoz genelde her yaşta...
Boyun fıtığına bağlı veya boyun bölgesinden kaynaklanan ağrılarda sıklıkla omuz bölgesine ait patolojilerde akılda tutulmalı ve ayırıcı tanısı iyi yapılmalıdır. Omuz bölgesinin patolojilerinden ‘’Donmuş Omuz’’ ile ilgili olarak Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yusuf Ünal’ ın konuyla ilgili açıklamaları; Kolunuzu baş üzerine kaldırma konusunda zorluğunuz varsa,  diğer omuzunuza dokunamıyor veya kolunuzu arkaya götüremiyorsanız omuz hareketlerinde bir kısıtlanma var demektir. Hareket...
Trigeminal nevralji, yüz bölgesini tutan bir nöropatik ağrı türü olup “tic douloureux” diye de adlandırılmaktadır. Trigeminal nevralji, normalde herkeste olan 5. Kafa çiftinin (trigeminal sinir) bir ya da daha fazla dalının kapsadığı alanda gelişen, ani, genellikle tek taraflı, şiddetli, kısa süreli, şimşek çakar gibi saplanan bir ağrıdır. Genellikle yüz yıkama, yüze dokunma, yemek yeme, çiğneme gibi etkenlerle başlayıp şiddetlenebilir. Farklı...
Nöropatik ağrılar doku ağrılarından farklı olarak, sinir sisteminin herhangi bir yerindeki hasardan ya da hastalıktan kaynaklanan ağrılardır. Dolayısıyla yanlış alarm çalıyor, bir yerinizi jilet kesmiyor ama kesiyormuş gibi bir acı duyuyorsunuz. Ya da yanıyor gibi olduğunu söylerler mesela şeker hastaları ayaklarının altının yandığını söylerler. Nöropatik ağrı, insanları hayattan kopartmasına rağmen doğru tedavi edildiği taktirde kurtulmanın da mümkün olduğu bir ağrıdır. Normal...
Her yaşta görülebilen epilepsi nüfusun yaklaşık olarak binde 5’ini etkiler. Ailede epilepsi öyküsünün olması, kafa travması veya beyne herhangi bir şekilde zarar gelmiş olması risk faktörleri arasındadır. Epilepsinin belirti ve bulguların şekli çok değişiklik göstermekte olup bazı hastalarda gözlerin dalması, bir yere bakakalma gibi olan nöbetler bazılarında ise çok şiddetli kasılmalarla şeklinde olabilir. Bazı hastalar nöbetlerin geleceğini bir koku, farklı bir...
Yeryüzündeki en şiddetli ağrı olarak bilinen küme baş ağrısı, göz çevresinde tek taraflı olan, belli dönemlerde sık olarak tekrarladıktan sonra aylarca hiç şikâyet oluşturmayan bir baş ağrısı türüdür. Hastalık erkeklerde kadınlara göre 5 kat daha fazla görülmektedir. Genellikle gece, özellikle de uykuya daldıktan 1-2 saat sonra, tekrarlayan, göz üzerinde, alın veya yanağa yayılan, şiddetli ağrının izlendiği bir hastalık olup ağrı...
Belde kanal daralması veya kireçlenme nedir? Genellikle 50 yaşından sonra kemik yapıdaki yıpranmaya, kemik erimesine ve ailesel yatkınlığa bağlı olarak ayakta 1-2 dakika durmakla ve 50 metre yol yürümekle kalçadan başlayıp bacağa, ayağa kadar ilerleyen, oturmakla veya belini öne doğru eğmekle kısmen azalan ağrılar olmaktadır. Bu klinik tabloya belde dar kanal veya halk arasında kireçlenme denilmektedir. Son 3-4 yıl içerisinde her yıl bir...
Beyin tümörlerinin nasıl oluştuğu kesin olarak bilinemediği gibi neden bazı insanlarda beyin tümörü geliştiği, diğerlerinde gelişmediği henüz kesin olarak cevaplanabilmiş değildir. Ancak araştırmalar, bir takım özellikleri olan kişilerin daha yüksek risk altında olduklarını ortaya koymuştur. Risk faktörlerinin varlığı o kişinin hastalığa % 100 yakalanacağı anlamına gelmez. Bilinen herhangi bir risk faktörü olmadan, kanser hastalığına yakalanan birçok insan olduğu bir gerçektir. Bazı risk...
Hipofiz; Beyinin en alt kısmında, gözlerin arkasında tam ortada tek olarak bulunan ve hormon yapımından sorumlu yaklaşık 1 cm boyutunda bir organ olup vücudun pek çok hormon yapan organının kontrolünü sağladığı için şef organ olarak adlandırılmaktadır. Adenom ise büyüme özelliği hemen hemen hiç olmayan, vücudun diğer dokularına yayılmayan anlamında iyi huylu tümörlerdir. Hipofiz adenomu beyinde çok sık rastlanılan beyinde veya vücudun diğer bölgelerinde yayılma...
ÇOCUĞUMDA ARAKNOİD KİST VAR. NE YAPMALIYIM?  Beyin araknoid adı verilen örümcek ağına benzeyen bir zar ile kaplanmıştır. Beyin omurilik sıvısı (BOS) denilen sıvı beyinde bulunmakta olup araknoid zar çift hale gelir veya bir yerinden yırtılırsa içi BOS ile dolar ve bura araknoid kist denilir. Genellikle gelişimseldir ( anne karnında iken olan değişiklikler sonrasında olur). Nadiren travma veya kanama sonrası da görülebilir. En...
Primer serebellar ektopi olarak da adlandırılır. Serebellar tonsiller foramen magnum düzeyinden 3mm’ den daha fazla üst servikal spinal kanala herniye olmuştur. Bu aşağı kayma omurilik ile kafa içi arasındaki BOS dolaşımını tıkar. Bu sayede syringomyeli yada hidromyeli denilen omurilik içindeki sıvı birikmesine neden olabilir. Genel nüfusdaki hastalığın görülme sıklığı binde 1’in altındadır. Olguların birçoğunda şikayet yada bulgu olmadığı gibi genellikle başka...
A vitamini görme başta olmak üzere hücre farklılaşması ve gelişimde kritik öneme sahip bir vitamindir. Gözdeki ışığa duyarlı proteinlerin yapısına katılır.  A vitamini eksikliği az gelişmiş ülkelerde körlüğün en sık nedenlerindendir.   A vitamini yağda eriyen bir vitamindir ve karaciğerde depolanır. Yağ emiliminin bozulduğu durumlarda A vitaminin de emilimi bozulacaktır. A Vitamininin Normal Değeri Kaçtır? < 5 yaş  : 20 – 43 ug/dL 6 –...
Sinir sistemleri veya bir diğer adıyla sinir ağı insan içsel ve dışsal çevresini algılamasını sağlar. Aynı zamanda bilgi sağlayan ve sağlanan bilgiyi işleyen, vücut içerinde hücre ağları sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan organların ve kas yapılarının düzenini sağlayan sisteme merkezi sinir sitemleri denilmektedir. Düşünce ve duygu üretemez veya iletemez. Bu yüzden insan için hayati öneme sahiptir. Birçok nedenden dolayı çeşitli sinir sistemi hastalıkları meydana gelmektedir....
Cilt hastalıklarını tanımak Bir cilt koçunun öncelikle ciltte oluşan rahatsızlıkları iyi tanıması gerekir. Tıbbı müdahale gerektiren durumların saptanabilmesi çok önemlidir. Cilt rahatsızlıklar, derinin normal dışı çalışması. kimyasal ya da fiziksel travmalar, mikroorganizmaların yarattığı enfeksiyonlar, UV ışınları gibi etkenlerle oluşur. Bazen belirli bir zamanda belirli bir hastalık oluşabildiği gibi mevcut duruma reaksiyon olarak da rahatsızlıklar gelişebilir. Biz bu duruma “katılımcı faktörler ”...
Epilepsi Nedir? Epilepsi beynin bir grup hücrelerinden aşırı elektriksel boşalım (deşarj) sonucu oluşan tekrarlayıcı nöbetler ile karakterize bir hastalıktır. Toplumda epilepsi nöbeti denilince genellikle ani bilinç kaybı ile olduğu yere düşen, tüm vücudu kasılan, ağzından köpük gelen, kol-bacaklarında şiddetli çırpınmaların olduğu nöbet tipi akla gelmektedir. Ancak nöbet tipleri oldukça farklı olabilmektedir. Bazen bir iş yaparken aniden donakalma, sabit bir noktaya bakma, ağzını şapırdatma, eliyle amaçsız olarak...
İnme Ne Demektir? Beyin damar hasarı nedeniyle ortaya çıkan, tek taraflı kol-bacakta güç kaybı, hissizlik, görme kaybı, konuşma bozukluğu, denge bozukluğu, konuşma-anlama bozukluğu gibi tablolara inme adı verilmektedir. Halk arasında daha çok felç anlamında kullanılmaktadır. Hangi Tipleri Vardır? Beyin damar hasarı sonucunda iki tip durum ortaya çıkmaktadır: Beyin kanaması Beyin damar tıkanıklığı Kanamalar %15, damar tıkanıklıkları ise %85 sıklıkta görülmektedir. Nedenleri Nelerdir? Kesin neden bilinmemekle birlikte en çok suçlananlar: Hipertansiyon, damar sertliği, şeker hastalığı,...
Bunama, Demans, Alzheimer Hastalığı Terimleri Ne Anlama Gelmektedir? Bu konuda ciddi bir kafa karışıklığı göze çarpmaktadır. Halk arasında kullanılan bunama kelimesinin latince karşılığı demans kelimesidir. Hastalık boyutunda unutma anlamına gelmektedir. Alzheimer ise bunamanın (demansın) en sıkgörülen bir alt tipidir. Bunama ile Yaşlılık Unutkanlığının Farkı Nedir? Bunama; hafıza, öğrenme, uyum, dil fonksiyonları ve kişilik gibi zihinsel fonksiyonların bozulması ile karakterize, sosyal ve iş hayatını etkileyen, çoğunlukla geri dönüşsüz ilerleyici bir beyin hastalığıdır....
Multipl Skleroz Nedir? Multipl skleroz veya halk arasında sık bilinen ismi ile MS hastalığı; sinir sistemi içinde yer alan hücrelerin uzantılarının dış kısmını saran, miyelin adı verilen kılıfın hasarı ile karakterize bir hastalıktır. Sinir sistemi içerisinde yer alan hücreleri birer elektrik jeneratörüne benzetirsek bu jeneratörün ürettiği elektrik, motora kablo ile ulaşmaktadır. Eğer kablonun izolasyonunu sağlayan, dışında bulunan plastik kısım harap olursa, kaçaklar nedeniyle motora...
Baş Dönmesi (vertigo) Nedir? Baş dönmesi ya da Latince karşılığı ile vertigo, kişinin kendisinin veya çevresinin hareket ediyormuş algısıdır. Kimi zaman hastalar bunu deprem oluyormuş gibi veya ayağının altından yer kayıyormuş gibi diye de tarif etmektedirler. Genellikle saniyeler veya dakikalarca sürer. Ancak bazen de günlerce sürebilmektedir. Genellikle bulantı, kusma ve dengesizlik te tabloya eşlik eder. Baş Dönmesi Neden Ortaya Çıkar? Baş dönmesi şikayeti iki temel yapının...
Miyofasiyal Ağrı Nedir? Kesin nedeni henüz bilinmeyen bölgesel kas-iskelet sistemi ağrılarıdır. Kas romatizması olarak ta isimlendirilmektedir. İltihaplı romatizmalardan en önemli farkı; eklem harabiyeti ve şekil bozukluğu yapmamasıdır. Aynı bölgede dokunmakla hassasiyet, eklem hareketlerinde kısıtlanma ve ağrı vardır. Nedenleri Nelerdir? En sık rastlanılan nedenleri: travma, ani ve zorlayıcı hareketler, vücut pozisyon bozuklukları, stres, beslenme yetersizliği (Selenyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, B12 eksikliği gibi), hormon ve metabolizma bozuklukları… Nasıl Teşhis Edilir? Teşhis...
Nöropatik Ağrı Nedir? Omurilikten çıkan sinirlerdeki hasara bağlı olarak ortaya çıkan, ağrının yanı sıra yanma-donma, kaşınma, batma, iğnelenme gibi şikayetlerin de eşlik ettiği bir tablodur. Nasıl Ortaya Çıkmaktadır? Normal bir ağrıda; doku hasarı sonucunda (travma, kesilme gibi) o bölgede oluşan nörokimyasal maddeler nedeniyle oluşan ağrı uyarısı sinir sistemi tarafından beynimize taşınır ve biz bunu ağrı olarak algılarız. Örneğin ayağımıza batan iğneyi hisseder ve çekeriz. Nöropatik...
Trigeminal Nevralji Nedir? Yüz bölgesinde ani olarak ortaya çıkan, saniyeler gibi çok kısa süren, genellikle elektrik çarpması şeklinde tariflenenağrılardır. En önemli özelliklerinden birisi de yüzde belirli bölgelerin uyarılması (dokunma, soğuk rüzgar, diş fırçalama, esneme gibi) ile tetiklenebilir olmasıdır. Nedenleri Nelerdir? Büyük çoğunda kesin bir neden gösterilemez. Ancak bir kısmında beyin sapı tümörleri, trigeminal sinire bası yapan genişlemiş damar varlığı, MS plakları gibi nedenler hastalığa yol açabilmektedir. En Sık Şikayetler Nelerdir? Temel...
Parkinson Hastalığı Nedir? Parkinson hastalığı, beyinde dopamin salgılayan hücrelerin harabiyeti nedeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Normalde de ilerleyen yaşla birlikte beyindeki hücrelerin azalmasına bağlı olarak, dopamin miktarı azalmaktadır. Ancak bu azalma hiçbir zaman %80’in üzerine çıkmamaktadır. Henüz bilmediğimiz nedenlerden dolayı Parkinson hastalarında kayıp miktarı bu oranın üstüne çıkmakta ve şikayetler meydana gelmektedir. Parkinson Hastalığının Nedenleri Nelerdir? Kesin neden bilinmemekle birlikte damar sertliği, böcek ve tarım ilaçları gibi...
Romatizma  : Adını  İtalyanca “reumatismo”   kelimesinden almıştır.Daha çok kaslarda ve eklem yerlerinde görülen ateşli mikrobik bir hastalıktır.Romatizma , vücudun değişik yerlerinde görülür kalp  ve dolaşım sistemini etkiler, oynar eklem bölgelerinde ve vücut boşluklarında sıvı toplanmasına neden olur.Bazen de sadece şiddetli ağrı ve acı verir.   Romatizma nedeni nedir?   Hastalığa “hemolitik  streptokok” cinsi mikroplar neden olur.Daha çok ılık ve soğuk iklimlerde rutubeti  fazla olan...
Hıçkırık Nedir, Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir   Hıçkırık : Karın ve göğüs boşluklarını bir birinden ayıran diyaframın istem dışı birden kasılması ve aynı anda soluk borusu üst kısmını kapatan glottis’in kapanması ile oluşan  sık aralıklarla kısa sürede olup biten bir hadisedir.   Hıçkırık bayanlara nazaran erkeklerde daha  sık görülür.   Örneğin su içtikten sonra veya yemek yerken ara sıra meydana gelen hıçkırığın bir sakıncası yoktur.Ancak uzun...
Horlama nedir, nasıl oluşur, horlama nasıl geçer?   Horlama : Daha çok derin uykuda ağızdan giren havanın yumuşak damak ve ses tellerini titreştirmesiyle oluşan rahatsız edici seslerdir. Horlama Nedenleri   Aşırı alkol kullanımı, sigara içmek, düzensiz beslenme, şişmanlık , yorgunluk  ve buna benzer nedenlerle horlama meydana gelebilir.   Ayrıca  nezle, soğuk algınlığı, faranjit gibi hastalıklarda horlamaya neden olabilir.   Horlama Nasıl Geçer ve Tedavisi   Horlayan insanları yan çevirmek , yastığını yükseltmek gibi...
Yolcular İçin Chikungunya Hastalığı Riski ve Korunma Önerileri Yolcular için Risk Chikungunya hastalığı Afrika, Asya, Avrupa, Hindistan ve Pasifik adalarında görülmektedir. 2013 yılı sonlarında Chikungunya Amerika’da ilk kez Karayip Adaları’nda görülmüştür. Korunma Chikungunya virüsü enfeksiyonunu önlemek için bir aşı ya da ilaç bulunmamaktadır. Sivrisinek ısırıklarından korunmak esastır. Bunun için: Klimalı ya da korunmuş mekanlarda kalmaya özen gösterin. Açıkta kalan cildinize sivrisinek kovucularından kullanın. Kapalı giysiler giyin (uzun...
Periferik Nöropati Tedavileri Nöropati sinirlerimizi etkileyen bir hastalıktır. Periferik nöropati , bilgiyi beyin ve omurilikten (merkezi sinir sistemi) vücudun her bir yerine ileten periferik sinir sisteminde hasarın olduğu bir durumdur. Ekstremitelerde rahatsızlık genellikle mağdurların fark ettiği ilk işarettir. Özellikle ayaklar. Çoğu semptom, yakalanmış tanıda birlikte gruplandırılmıştır. İdiyopatik periferik nöropati (belirsizliğe neden olur) veya diyabetik periferik nevropati (diyabetle ilişkili) veya poli nöropati (birden...
Böğürtlen Kökü Varislerin Tedavisinde Doğal Yöntem Olarak Kullanılıyor Böğürtlen yaz mevsiminde özellikle doğada yol kenarlarında bol miktarda bulunan şifa dolusu ve bir o kadar da lezzet dolu bir yaban meyvesidir. Böğürtlenin kendisi gibi kökü de çok faydalıdır. Böğürtlen kökü ile hazırlanan çayın sakinleştirici etkisi vardır. Böğürtlen kökü çayında bol miktarda vitamin ve mineral bulunur. Sinirsel rahatsızlıklara, strese, karşı doğal bir reçete olarak...
HASHİMOTO TİROİDİT’İ OLANLAR BU DETAYLARA DİKKAT… • Genellikle her 3 ayda bir tiroid foksiyon testlerinin takibi önemlidir çünkü hashimoto hormonal açıdan dalgalı bir seyir göstermeyi sever. • Eğer dalgalanmıyorsa doktorunuzun belirlemesi üzerine daha az sıklıkta takip olabilirsiniz. • Tiroid bezi tembelliği aşikar olarak gelişti ise size tiroid hormonu da verilecektir. Verilen tiroid hormon ilacı miktarını doktorunuz aksini söylemediği müddetçe siz asla kendi kendinize...
BÖBREK TAŞLARINA SON DENENMİŞ TARİFTİR Böbrek taşı ağrısının ne demek olduğunu bilen birisi olarak sizlerle böbrek taşlarımdan nasıl kurtulduğumu paylaşmak istiyorum arkadaşlar 10 yıl öncesi idi böbrek taşı ağrısı ile tanışmam ağrı tuttuğu zaman ambulansla zor yetiştiriyorlardı. tüm müdahaleler yapılmasına rağmen bir türlü kurtulamamıştım taşlardan o geçirdiğim ağrıları dönemleri hatırlamak bile istemiyorum. Rabbim ne bana ne de başkasına yaşatmasın. annemin bana uyguladığı...
SİYATİK AĞRINIZI DAKİKALAR İÇERİSİNDE GEÇİRECEK EGZERSİZ Siyatik Sinir vücudumuzda kritik bir sinir ve aslında insan vücudunun en büyük siniri bu sırt alt sinir kökleri olarak başlar ve her iki bacak sonuna kadar devam eder Siyatik Belirtileri Nelerdir Sırtada vuran bacak ağrıları Oturma ile ağrı artar Bacaklarda yanma uyuşma hissi Bacaklarda uzun süre yürüme yada harekette zorluk Tüm bacaklarınıza örümcek ağı gibi yayılan ağrı hissi Aşağıda Siyatik ağrılarınızın geçmesini...
ASRIN HASTALIĞI ŞEKER HASTALIĞI GİZLİ ŞEKER DİYE BİR HASTAŞLIK VAR LÜTFEN DEVAMLI KAN ŞEKERİNİZİ ÖLÇTÜRÜNÜZ EN AZ AYDA BİR ÖLÇTÜRÜNÜZ. Kan Şekeri Nasıl Düşürülür Kan şekeri nasıl düşürülür? Şeker hastalarının en büyük sorunlarından bir yüksek seviyelerde olan kan şekerini düşürme çabasıdır. Kullanılan insülin ve ilaçlara rağmen kan şekeri düşmüyorsa ya da kan şekerini kontrol altına almak alternatif yollara ihtiyaç duyulabilir. Bazı bitkiler...
MAGNEZYUM YETERSİZLİĞİNİ İŞARET EDEN 6 SEMPTOM 1)Kas Krampları ve Spazmlar 2)Uyku Problemi 3)Çikolata Arzusu 4)Anksiyete 5) Yüksek Tansiyon 6)Düzensiz Kalp Atımı Gözünüz dönmüşçesine çikolata yemek istiyor musunuz?(Çikolata aşığı dışındakiler) Gecenin bir vakti kas spazm mı nedeniyle kendinizi halının üstünde buldunuz oluyor mu? Ya da ne yaparsan yap çözüm bulamadığın uyku problemin? Sebebi önemsemediğin magnezyum minerali olabilir. Çünkü magnezyum vücutta 300’den fazla enzimatik reaksiyonun içerisinde yer alır. 1)Kas Krampları...
Aşırı Terleme Tedavisi Vücudun tamamında veya belli bölgelerde görülen aşırı terlemeye hiperhidrozis denir. Sebebi açıklanamayan şekline primer hiperhidrozis; diyabet, hipertiroidi veya bazı ilaçların kullanımına bağlı meydana gelen şekline ise sekonder hiperhidrozis denir. Sekonder hiperhidrozisin tedavisi neden olan etkenin mümkünse ortadan kaldırılmasıdır. Primer hiperhidroziste ise çok farklı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu yazıda hiperhidrozis ile, primer ve bölgesel olan tipi kastedilmektedir. Vücudun ısı dengesinin...
Günlük hayatta kas ve eklem ağrıları zaman zaman herkeste kendini gösterir. Rüzgarlı havalarda dışarıda kalmak, bedeni zorlayıcı bir harekette bulunmak, yamuk şekilde uyumak gibi nedenlerle kaslar ve eklemler ağrıyabilir. Kas ve eklemlerin düzenli olarak ağrı yapması, kişiyi rahatsız etmesi genel olarak romatizma adı ile adlandırılır. Kas romatizması, eklem romatizması, gut hastalığı, artrit, romatoid artrit ve ateşli romatizma gibi birçok çeşidi vardır. Bu rahatsızlık...
Kimi zaman eşyalarımızı bir yerlere koyarız. Bir süre sonra eşyayı kullanmak isteriz, fakat bulamayız. Sanki yer yarıldı da içine girdi diye düşünürüz. Unutkanlık, bazı şeyleri hatırlayamamak zaman zaman herkesi zor durumda bırakır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte bu durumun görülmesi sıklaşabilir. Yaşlandıkça kişilerde unutma, hatırlayamama oluşur. Ayrıca gençlerde de bu durum görülebilir. Genç yaşta bu durumun görülmesinin başlıca nedeni stres olabilir. Stres,...
Basur oldukça can sıkıcı ve birçok kişide ortaya çıkan bir hastalıktır. Bağırsakların arkasında yada anüsün arka tarafında şişerek meydana gelir. Soğan kürü, atkuyruğu çayı, elma sirkesi gibi çeşitli bitkisel yöntemler basura iyi gelen yöntemler arasındadır. Hemoroide iyi gelen bitkilerden bazıları ise papatya ve karahindiba köküdür. Hareketsiz bir yaşam, özellikle iş hayatında sürekli oturarak çalışmak, az su içmek ve kabızlık hemoroidin sebepleri arasındadır. BASURA NE İYİ...
İdrar yolu enfeksiyonu, birçok kişinin hayatı boyunca en az bir kere dahi olsa geçirdiği bir rahatsızlıktır. Diğer adı sistik olan idrar yolu iltihabı, özellikle kış aylarında sıkça görülür. Kış aylarında havaların soğuk olması sebebiyle ayakların üşütülmesi yada soğuk yere oturma sonucu ortaya çıkabilir. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülür. İdrar yolu enfeksiyonuna karnabahar kürü, maydanoz kürü ve soğan suyu gibi bitkilerin kürleri fayda sağlar. İdrar...
Daha çok çocukluk döneminde görülmekte olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu( DEHB ) son zamanlarda erişkinler için de tanımlanır oldu. Erişkinlerde daha nadir görülmekle birlikte belirtiler çocukluk döneminde yaşananlarla benzerlik göstermektedir. Ne yazık ki erişkin dönemde DEHB’nin bir rahatsızlık olarak düşünülmemesi ve tedavi arayışına geçilmeyişi kişinin yaşamını her açıdan oldukça olumsuz olarak etkilemektedir. Peki, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Hangi Belirtilerle Tanınır? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite...
Panik Atak Nedir? Panik atak, isminin son derece net bir şekilde vurguladığı gibi, ani ve hızlı ataklar halinde gerçekleşen, şaşkınlığı ve ne yapılacağı bilinemeyen durumları içeren, zorlayıcı bir yaşantıdır. Hele bir de ilk kez yaşanan bir deneyim olduğunda, sınırları zorlayan, “çaresizlik” ifadesini insan yaşamında en rahatça kullanılabileceğimiz bir güçlük haline dönüşür. Yaşanılan an, adeta hiç bitmeyecekmişçesine sürdüğündeyse zaman durur ve yaşanılan...
istoni, vücudun tamamında ya da bir kısmında gerçekleşen istemsiz kasılmalara ve seğirmelere sebep olan nörolojik hareket bozukluğu.Beyinden kaynaklanan işlevsel bir sorundur. Doğum sırasında oluşan beyin hasarı, ilaç kullanımı veya genetik hata gibi sebepleri olabilir. Distoni; tıp terminolojisinde yer almakta olup vücutta yer alan kaslarla ilgili bir durumdur. Vücudumuzun çoğu bölgesinde kaslar mevcuttur. Bu kaslarda oluşan kasılmalara “distoni” adı verilmektedir. Kaslarda meydana gelen bu kasılmalar, bedensel...
Sırtımızda hemen hemen boyun bölgesinden başlayıp kalçamızdan daha aşağıya kadar uzanan ve omurilik kanalını oluşturan 31 adet omur vardır. Bu omurlardan beş tanesi fıtıklaştığı zaman sorunlar yaşanan bel bölgesinde bulunur. Bu omur kemiklerinin arasında hareketi kolaylaştıran, omurganın dayanıklı olmasını sağlayan ve darbelere karşı koruyucu görev yapan disk şeklinde özel bir bağ dokusu bulunur. Bu disk iç ve dış tabaka olmak üzere...
ADALE KAS HASTALIKLARI 1. ADALE KASILMALARINDA Susam yağı içilmeli ve susam yağı ile kasılan bölgeye masaj yapılmalı. 2. ADALE ROMATİZMASI Çörek otu bal ile macun haline getirilerek günde üç dört kaşık yenir. zeytin yağı ile adale ovulur. 3.ADALE ŞİŞLİĞİ Defne ve papatya yağı ile adaleye ovularak masaj yapılır.  
Apseli ve akıntılı yaralarda  1- Yaranın çevresi temizlendikten sonra  nar kabuğu putra haline getirildikten sonra akıntılı yaranın üzerine koyulur .  2- Ardıç yaprağı bal ile  çırpılarak krem kıvamına getirilir ve apseli yaralara sürülürse iyileştirici özelliği bulunmaktadır. 3- Keten tohumu lapasınında apseli yaralara iyi geldiği bilinmektedir.  Ancak önemle bahsetmek isterim ki öncelikle bir hekime gösterilmeli. Farklı abse durumları olduğu gibi cerrahi müdahale gerektiren durumlar söz konusu olabilir.
CLOSE
CLOSE